Microsoft Works 9.7.0621

Microsoft Works 9.7.0621

Microsoft – Commercial – Android Windows Linux
ra khỏi 369 phiếu
Microsoft Works cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để chuyển đổi máy tính gia đình của bạn thành một trung tâm năng suất.

Nó là dễ sử dụng và cần thiết để nhận được nhiều nhất kinh nghiệm máy tính của bạn. Tác phẩm sẽ giúp bạn phối hợp lịch trình, kết nối và thực hiện các công việc hàng ngày tốt hơn và nhanh hơn.

Cập Nhật và đầy đủ, từ điển công trình mới được tích hợp vào trình xử lý. Tác phẩm cho phép bạn đọc và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word và Excel bảng tính, do đó, nó rất dễ dàng để trao đổi tập tin và cộng tác với bạn bè và gia đình.

Trình xem PowerPoint cho phép bạn xem các thuyết trình PowerPoint, mà không cần phải cài đặt các phiên bản đầy đủ của phần mềm.

Tổng quan

Microsoft Works là một Commercial phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.053 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Works là 9.7.0621, phát hành vào ngày 12/06/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.7.0621, được sử dụng bởi 70 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Works đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Linux.

Người sử dụng của Microsoft Works đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Works!

Cài đặt

người sử dụng 4.053 UpdateStar có Microsoft Works cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản